دوره ها ارتباط با ادمین

زبان‌ها

رشته‌ها

گرامر زبان فرانسه براساس کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی مجازی

 • مدرس: مریم امینی مهر
 • شهریه: 560,000 تومان
 • سطح: A1+
 • زمان: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 20:00 تا 21:30
 • مکان: SKYPE
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: 12 جلسه یک و نیم ساعته
 • پیش‌نیاز: بیست ساعت فرانسه
 • مدت: هر جلسه یکساعت و نیم
 • زبان: فرانسه
 • تخصص: گرامر
 • کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی شامل سه ترم
  ترم یک شامل ده درس به همراه آزمون 560
  ترم دوم شامل ده درس به همراه آزمون 560
  ترم سوم شامل دوازده درس به همراه آزمون 720

  ترجمه پیاپی فرانسه مجازی

 • مدرس: احمد نخستین
 • شهریه: 720,000 تومان
 • سطح: A2_B1 و B1_B2
 • زمان: پنج شنبه
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 16
 • جلسات: 16
 • مدت: طول دوره چهارماه
 • زبان: فرانسه
 • تخصص: ترجمه
 • در دو سطح A2_B1 و B1_B2
  32 ساعت
  16 جلسه

  آموزش زبان فرانسه کودکان ترمیک حضوری

 • مدرس: سهیلا اصلانیان
 • شهریه: 350,000 تومان
 • سطح: از پایه
 • زمان: دو شنبه چهارشنبه 16:00تا 17:45
 • مکان: موسسه فرامهر
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هر جلسه 45 دقیقه
 • مدت: طول یک کتاب چهارماه
 • زبان: فرانسه
 • تخصص: کودکان
 • کتاب Alex et Zoé
  شامل سه کتاب هر کتاب 60 جلسه
  هر کتاب پنج ترم
  هر ترم ده جلسه
  محدود سنی هشت تا سیزده سال

  آمادگی آزمون آیلتس مجازی

 • مدرس: محمدرضا شمس‌الدین خرّمی
 • شهریه: 1,400,000 تومان
 • سطح: Intermediate
 • زمان: دوشنبه چهارشنبه 22:00تا 23:30
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: سی جلسه هر جلسه یک ساعت و نیم
 • پیش‌نیاز: Intermediate
 • مدت: طول دوره حدود چهارماه
 • زبان: انگلیسی
 • تخصص: آمادگی آزمون
 • این دوره بر روی چهار مهارت زبان تاکید دارد. طول دوره سی جلسه. ‌

  ترمیک زبان انگلیسی بزرگسال مجازی

 • مدرس: محمدرضا شمس‌الدین خرّمی
 • شهریه: 280,000 تومان
 • زمان: شنبه سه شنبه ساعت 18:00تا 19:30
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هر جلسه یکساعت و نیم
 • پیش‌نیاز: دیپلم
 • مدت: طول دوره هر ترم یک ماه و نیم
 • زبان: انگلیسی
 • تخصص: ترمیک
 • کتاب American English File
  کتاب مقدماتی starter
  شامل پنج ترم
  هر ترم 12 جلسه

  دوره ترمیک نوجوانان انگلیسی مجازی

 • مدرس: فروغ فروغی
 • شهریه: 280,000 تومان
 • سطح: 12-18
 • زمان: یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هر جلسه یکساعت و نیم
 • مدت: هر ترم یک ماه و نیم
 • زبان: انگلیسی
 • تخصص: ترمیک
 • کتاب Got it شامل چهار جلد است هر کتاب در چهار ترم تدریس می‌شود. (هر ترم دوازده جلسه)

  دوره کودکان ترمیک انگلیسی مجازی

 • مدرس: فروغ فروغی
 • شهریه: 280,000 تومان
 • سطح: پایه
 • زمان: شنبه دوشنبه 17 تا 18:30
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هر جلسه یکساعت و نیم (دو تا 45 دقیقه)
 • پیش‌نیاز: پایه
 • مدت: هر ترم یکماه و نیم
 • زبان: انگلیسی
 • تخصص: کودکان
 • کتاب Family and friends در هفت سطح تدریس می‌شود. محدوده سنی 8 تا 12 سال.

  دوره ترمیک فرانسه از پایه مجازی فشرده

 • مدرس: مریم امینی مهر
 • شهریه: 585,000 تومان
 • سطح: پایه
 • زمان: شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه 13:00 تا 14:00
 • مکان: Skype
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هر جلسه یکساعت
 • مدت: هر ترم شانزده روز
 • زبان: فرانسه
 • تخصص: ترمیک
 • کتاب connexion
  هر کتاب شامل پنج ترم است که
  هر ترم 12 جلسه می‌باشد.

  شهریه 585000

  ترجمه مکاتبات رسمی انگلیسی حضوری

 • مدرس: کیانوش امیری
 • شهریه: 480,000 تومان
 • سطح: Upper intermediate
 • زمان: پنج شنبه 17:30تا19:00
 • مکان: موسسه فرامهر
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: هشت جلسه دوازده ساعت
 • پیش‌نیاز: Upper intermediate
 • مدت: دو ماه هشت جلسه
 • زبان: انگلیسی
 • تخصص: ترجمه
 • یک دوره 8 جلسه
  مکاتبات رسمی زبان انگلیسی
  امور بانکی
  امور بیمه
  توصیه نامه
  درخواست ویزا

  آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش حضوری

 • مدرس: مهيار جواديها
 • شهریه: 640,000 تومان
 • سطح: A1
 • زمان: یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30
 • مکان: موسسه فرامهر
 • ظرفیت: 8
 • جلسات: پانزده جلسه
 • پیش‌نیاز: پایه زبان فرانسه
 • مدت: هر ترم حدود دو ماه
 • زبان: فرانسه
 • تخصص: مکالمه
 • بر اساس کتاب expression orale سطح A1-A2
  سی ساعت در قالب پانزده جلسه