آموزش ترمیک زبان فرانسه براساس کتاب تاندانس مجازی

ترمیک

آموزش ترمیک زبان فرانسه براساس کتاب تاندانس مجازی 🇫🇷

نرجس بیگم مرتضوی، مدرس فرانسه

450000 تومان

درباره دوره

کتاب تاندانس در پنج ترم تعریف شده که بعد کتاب اول یک ترم هم کارگاه مکالمه مکمل تشکیل میشه. \nهر ترم دوازده جلسه است \n\n

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم یک و نیم ماه طول میکشه
زمان برگزاری
شنبه چهارشنبه 19:30 تا 21:00
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت و نیم.
محدودیت افراد
8

نظرات