آموزش زبان انگلیسی ترمیک کودکان خصوصی

کودکان

آموزش زبان انگلیسی ترمیک کودکان خصوصی 🇺🇸

تعیین نشده

1200000 تومان

درباره دوره

مدرس کتاب Little Friends را تدریس می‌کند \n\n

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
یک ترم ده ساعت،
زمان برگزاری
هماهنگی با والدین زبان آموز
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت
محدودیت افراد
8

نظرات