آموزش زبان انگلیسی خردسالان گروهی

گروهی

آموزش زبان انگلیسی خردسالان گروهی 🇺🇸

تعیین نشده

320000 تومان

درباره دوره

کتاب little friends \nشامل دو ترم \n هر ترم 12 جلسه هر جلسه یکساعت\nمحدوده سنی 3 تا 7 سال\n

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم یکماه و نیم
زمان برگزاری
یکشنبه سه شنبه 16 تا 17
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت
محدودیت افراد
8

نظرات