آموزش زبان روسی مجازی خصوصی

خصوصی

آموزش زبان روسی مجازی خصوصی 🇷🇺

استاد تعیین نشده

2500000 تومان

درباره دوره

درباره دوره
کتاب راه روسیه در چهار جلد.
هر کتاب 14 درس
هر ده ساعت ثبت نام انجام می‌شود
هماهنگی ساعت و روز با مدرس و زبان آموز است.

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر دوره ده جلسه
زمان برگزاری
هماهنگی با زبان آموز
کتاب
کتاب راه روسیه
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت

نظرات