آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش حضوری

گروهی

آموزش زبان فرانسه بر پایه نمایش حضوری 🇫🇷

مهيار جواديها

640000 تومان

درباره دوره

بر اساس کتاب expression orale سطح A1-A2 سی ساعت در قالب پانزده جلسه

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم حدود دو ماه
زمان برگزاری
یکشنبه سه شنبه 17:30 تا 19:30
کتاب
expression orale
تعداد جلسات
پانزده جلسه
محدودیت افراد
8

نظرات