آموزش زبان فرانسه کودکان ترمیک حضوری

کودکان

آموزش زبان فرانسه کودکان ترمیک حضوری 🇫🇷

تعیین نشده

350000 تومان

درباره دوره

کتاب Alex et Zoé شامل سه کتاب هر کتاب 60 جلسه هر کتاب پنج ترم هر ترم ده جلسه محدود سنی هشت تا سیزده سال

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
طول یک کتاب چهارماه
زمان برگزاری
دو شنبه چهارشنبه 16:00تا 17:45
کتاب
کتاب Alex et Zoé
تعداد جلسات
هر جلسه 45 دقیقه
محدودیت افراد
8

نظرات