آموزش فرانسه خصوصی کودکان

کودکان

آموزش فرانسه خصوصی کودکان 🇫🇷

مریم یکتایی

2000000 تومان

درباره دوره

هر ترم ده جلسه هر جلسه یکساعت

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
زمان برگزاری
هماهنگی با زبان آموز
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت
محدودیت افراد
10

نظرات