ترجمه مقابله ای کتاب از فرانسه به فارسی مجازی

ترجمه

ترجمه مقابله ای کتاب از فرانسه به فارسی مجازی 🇫🇷

مریم امینی مهر، مدیر فرامهر

940000 تومان

درباره دوره

در این دوره بخش‌های مختلف دو ترجمه از یک کتاب به صورت مقایسه تحلیل می‌شود.\nطول دوره ده جلسه \nهر جلسه یکساعت و نیم

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
دو ماه و نیم
زمان برگزاری
شنبه ها 12تا13:30
تعداد جلسات
ده جلسه
محدودیت افراد
10

نظرات