ترجمه  مکاتبات رسمی  انگلیسی حضوری

ترجمه

ترجمه مکاتبات رسمی انگلیسی حضوری 🇺🇸

کیانوش امیری، مدرس و مترجم فرانسه و انگلیسی

480000 تومان

درباره دوره

یک دوره 8 جلسه مکاتبات رسمی زبان انگلیسی امور بانکی \ امور بیمه\ توصیه نامه\ درخواست ویزا\

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
دو ماه هشت جلسه
زمان برگزاری
پنج شنبه 17:30تا19:00
تعداد جلسات
هشت جلسه دوازده ساعت
محدودیت افراد
8

نظرات