ترجمه پیاپی فرانسه مجازی استاد نخستین

ترجمه

ترجمه پیاپی فرانسه مجازی استاد نخستین 🇫🇷

احمد نخستین، مدرس و مترجم فرانسه

960000 تومان

درباره دوره

این دوره شامل 16 جلسه که هفته‌ای دو جلسه تشکیل می‌شود.آشنایی با انواع ترجمه شفاهی و آموزش اصول ترجمه پیاپی در قالب بخش‌هایی از مطبوعات سیاسی و اجتماعی تدریس می‌شود.

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
طول دوره دو ماه
زمان برگزاری
شنبه‌ها و سه شنبه‌ها ساعت 19:30 تا 21:00
تعداد جلسات
16
محدودیت افراد
10

نظرات