ترمیک فرانسه از پایه با کتاب Édito

ترمیک

ترمیک فرانسه از پایه با کتاب Édito 🇫🇷

استاد تعیین نشده

480000 تومان

درباره دوره

در این دوره کتاب Édito سطح A1 تدریس میشه.

هر ترم ۱۲ جلسه و مدت هر جلسه یکساعت و نیم است. در پایان هر ترم آزمون برگزار می‌شود

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم یکماه و نیم
زمان برگزاری
شنبه چهارشنبه ۱۸ تا ۱۹:۳۰
کتاب
Édito niveau A1
تعداد جلسات
12
محدودیت افراد
10

نظرات