دوره ترمیک فرانسه از پایه مجازی فشرده

ترمیک

دوره ترمیک فرانسه از پایه مجازی فشرده 🇫🇷

مریم امینی مهر، مدیر فرامهر

515000 تومان

درباره دوره

کتاب connexion این دوره فشرده و از درس هفت شروع میشود هر ترم 12 جلسه می‌باشد.

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم شانزده روز
زمان برگزاری
شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه 13:00 تا 14:00
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت
محدودیت افراد
8

نظرات