دوره ترمیک نوجوانان انگلیسی گروهي مجازی

نوجوانان

دوره ترمیک نوجوانان انگلیسی گروهي مجازی 🇺🇸

تعیین نشده

420000 تومان

درباره دوره

کتاب Got it شامل چهار جلد است هر کتاب در چهار ترم تدریس می‌شود. (هر ترم دوازده جلسه)

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم یک ماه و نیم
زمان برگزاری
یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30
کتاب
Got it
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت و نیم
محدودیت افراد
8
مخاطب دوره
نوجوانان

نظرات