دوره خردسال  نیمه خصوصی زبان انگلیسی مجازی

نیمه خصوصی

دوره خردسال نیمه خصوصی زبان انگلیسی مجازی 🇺🇸

تعیین نشده

700000 تومان

درباره دوره

این دوره با دو کودک تشکیل میشه
هر جلسه 60 دقیقه
براساس کتاب
little friends
آموزش همراه با بازی و نمایش
هر دوره ده جلسه

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
10جلسه
کتاب
Little friends
تعداد جلسات
هر جلسه 60 دقیقه
محدودیت افراد
100
مخاطب دوره
کودکان ۳ تا ۷ سال

نظرات