زبان فرانسه کودکان 8-12 سال (مجازی)

کودکان

زبان فرانسه کودکان 8-12 سال (مجازی) 🇫🇷

تعیین نشده

320000 تومان

درباره دوره

کتاب Alex et Zoé هر کتاب هشت ترم هر ترم دوازده جلسه

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ترم دوازده جلسه
زمان برگزاری
شنبه چهارشنبه 12:30 تا 13:30
کتاب
Alex et Zoé
تعداد جلسات
هر جلسه 60 دقیقه
محدودیت افراد
8

نظرات