فرانسه  خصوصی

خصوصی

فرانسه خصوصی 🇫🇷

مریم امینی مهر، مدیر فرامهر

2500000 تومان

درباره دوره

ده جلسه یکساعته اسکایپ یا واتساپ

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
یک ساعت
زمان برگزاری
هماهنگ با استاد و زبان آموز
محدودیت افراد
10

نظرات