مکالمه زبان انگلیسی خصوصی  مجازی

خصوصی

مکالمه زبان انگلیسی خصوصی مجازی 🇺🇸

تعیین نشده

2200000 تومان

درباره دوره

کلاس خصوصی هر ده جلسه یک ترم. \nکتاب و متد اموزشی با مدرس\nهماهنگی روز و ساعت با زبان آموز

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر ده جلسه یک ترم
زمان برگزاری
هماهنگی با زبان آموز
تعداد جلسات
هر جلسه یکساعت
محدودیت افراد
3

نظرات