کارگاه ترجمه شفاهی همزمان انگلیسی مجازی

ترجمه

کارگاه ترجمه شفاهی همزمان انگلیسی مجازی 🇺🇸

بهروز نجفی، مدیر دپارتمان انگلیسی فرامهر

790000 تومان

درباره دوره

این کارگاه دوازده ساعته در دو جمعه متوالی برگزار می‌شود. \nاین دوره شامل هشت جلسه یک و نیم ساعته است. \nکه در آن به این سرفصل‌ها پرداخته می‌شود \n- مقدمه، ماهیت شغل مترجمی همزمان \n- مهارت تمرکز روی صدا و دانش \n- شیوه‌های ترجمه همزمان\n- چگونگی آماده سازی فضای کار و هماهنگی با سازمان\n- معرفی مدل ژیل \n- تمرین و تجزیه تحلیل گوش دادن \n- تمرین حافظه کوتاه مدت \n- تکنیک سالامی\n- حل موضوع سرعت \n- اصطلاحات خاص \n- تمرین تشخیص لهجه \n- بررسی زمینه‌های مختلف ترجمه شفاهی همزمان مانند سیاسی، مهندسی، پزشکی ...\n\n

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
12 ساعت
زمان برگزاری
جمعه سی و یک اردیبهشت و جمعه هفت خرداد
تعداد جلسات
هر جلسه یک ساعت و نیم. کل دوره دوازده ساعت، 10تا11:30، 11:45 تا 13:15، 14:15 تا 15:45 و 16 تا 17:30
محدودیت افراد
15

نظرات