گرامر زبان فرانسه براساس کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی مجازی

گرامر

گرامر زبان فرانسه براساس کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی مجازی 🇫🇷

مریم امینی مهر، مدیر فرامهر

560000 تومان

درباره دوره

این دوره

اطلاعات بیشتر

جزییات برگزاری دوره

برگزاری آنلاین
بلی
مدت دوره
هر جلسه یکساعت و نیم
زمان برگزاری
یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 20:00 تا 21:30
تعداد جلسات
12 جلسه یک و نیم ساعته
محدودیت افراد
8

نظرات