گرامر زبان فرانسه براساس کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی مجازی

درباره دوره

کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی شامل سه ترم
ترم یک شامل ده درس به همراه آزمون 560
ترم دوم شامل ده درس به همراه آزمون 560
ترم سوم شامل دوازده درس به همراه آزمون 720

مدرس: مریم امینی مهر
شهریه: 560,000 تومان
سطح: A1+
زمان: یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 20:00 تا 21:30
مکان: SKYPE
ظرفیت: 8
جلسات: 12 جلسه یک و نیم ساعته
پیش‌نیاز: بیست ساعت فرانسه
مدت: هر جلسه یکساعت و نیم
زبان: فرانسه
تخصص: گرامر