ترجمه پیاپی فرانسه مجازی استاد نخستین

درباره دوره

این دوره شامل 16 جلسه
که هفته‌ای دو جلسه تشکیل می‌شود.

آشنایی با انواع ترجمه شفاهی و آموزش اصول ترجمه پیاپی در قالب بخش‌هایی از مطبوعات سیاسی و اجتماعی تدریس می‌شود.

مدرس: احمد نخستین
شهریه: 960,000 تومان
سطح: B1
زمان: شنبه‌ها و سه شنبه‌ها ساعت 19:30 تا 21:00
مکان: Skype
ظرفیت: 10
جلسات: 16
مدت: طول دوره دو ماه
زبان: فرانسه
تخصص: ترجمه