آموزش زبان فرانسه کودکان ترمیک حضوری

درباره دوره

کتاب Alex et Zoé
شامل سه کتاب هر کتاب 60 جلسه
هر کتاب پنج ترم
هر ترم ده جلسه
محدود سنی هشت تا سیزده سال

مدرس: سهیلا اصلانیان
شهریه: 350,000 تومان
سطح: از پایه
زمان: دو شنبه چهارشنبه 16:00تا 17:45
مکان: موسسه فرامهر
ظرفیت: 8
جلسات: هر جلسه 45 دقیقه
مدت: طول یک کتاب چهارماه
زبان: فرانسه
تخصص: کودکان