ترمیک زبان انگلیسی بزرگسال مجازی

درباره دوره

کتاب American English File
کتاب مقدماتی starter
شامل پنج ترم
هر ترم 12 جلسه

مدرس: محمدرضا همتیان
شهریه: 340,000 تومان
زمان: شنبه چهارشنبه ساعت 18:00تا 19:30
مکان: Skype
ظرفیت: 8
جلسات: هر جلسه یکساعت و نیم
پیش‌نیاز: دیپلم
مدت: طول دوره هر ترم یک ماه و نیم
زبان: انگلیسی
تخصص: ترمیک