دوره ترمیک نوجوانان انگلیسی مجازی

درباره دوره

کتاب Got it شامل چهار جلد است هر کتاب در چهار ترم تدریس می‌شود. (هر ترم دوازده جلسه)

مدرس: مائده امیری
شهریه: 280,000 تومان
سطح: 12-18
زمان: یکشنبه سه شنبه 17:00 تا 18:30
مکان: Skype
ظرفیت: 8
جلسات: هر جلسه یکساعت و نیم
مدت: هر ترم یک ماه و نیم
زبان: انگلیسی
تخصص: ترمیک