دوره ترمیک فرانسه از پایه مجازی فشرده

درباره دوره

کتاب connexion
هر کتاب شامل پنج ترم است که
هر ترم 12 جلسه می‌باشد.

شهریه 585000

مدرس: مریم امینی مهر
شهریه: 585,000 تومان
سطح: پایه
زمان: شنبه یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه 13:00 تا 14:00
مکان: Skype
ظرفیت: 8
جلسات: هر جلسه یکساعت
مدت: هر ترم شانزده روز
زبان: فرانسه
تخصص: ترمیک