ترجمه مکاتبات رسمی انگلیسی حضوری

درباره دوره

یک دوره 8 جلسه
مکاتبات رسمی زبان انگلیسی
امور بانکی
امور بیمه
توصیه نامه
درخواست ویزا

مدرس: کیانوش امیری
شهریه: 480,000 تومان
سطح: Upper intermediate
زمان: پنج شنبه 17:30تا19:00
مکان: موسسه فرامهر
ظرفیت: 8
جلسات: هشت جلسه دوازده ساعت
پیش‌نیاز: Upper intermediate
مدت: دو ماه هشت جلسه
زبان: انگلیسی
تخصص: ترجمه