فرانسه خصوصی

درباره دوره

ده جلسه یکساعته
اسکایپ یا واتساپ

مدرس: مریم امینی مهر
شهریه: 2,500,000 تومان
زمان: هماهنگ با استاد و زبان آموز
مکان: مجازی
ظرفیت: 10
مدت: یک ساعت
زبان: فرانسه
تخصص: خصوصی