دوره مکالمه انگلیسی نیمه خصوصی

درباره دوره

در این دوره مدرس با چهار زبان آموز بر تقویت مهارت مکالمه تکیه دارد.

مدرس: تعیین نشده
شهریه: 1,800,000 تومان
زمان: یکشنبه سه‌شنبه 18تا19:30
مکان: اسکایپ
ظرفیت: 4
جلسات: دوازده جلسه، 18 ساعت
مدت: یکماه و نیم. هرجلسه یکساعت و نیم
زبان: انگلیسی
تخصص: مکالمه