پکیج ویدیویی کتاب گرامرآن دیالوگ سطج مقدماتی

پکیج ویدیویی

پکیج ویدیویی کتاب گرامرآن دیالوگ سطج مقدماتی 🇫🇷

فرانسه

250000 تومان

درباره محصول

پکیج ویدیویی کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی.
شامل سی و دو ویدیو و تدریس ویدیویی استاد
همراه با ترجمه دیالوگ‌ها مناسب برای زبان‌آموزان سطح
A1 زبان فرانسه. متقاضیان می‌توانند بعد از خرید فایل‌های ویدیویی را از سایت دریافت کنند.

نظرات