مسئولیت اجتماعی

دست به دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را کنیم آباد...

مسئولیت اجتماعی فرامهر

فرامهر با پیروی از به‌روزترین سبک‌های آموزش زبان بر اساس آخرین تحقیقات انجام شده در رابطه با آموزش در پی آن است تا زبان‌آموزان و علاقه‌مندان به یادگیری زبان‌های مختلف بتوانند زبان مورد نظرشان را به راحتی بیاموزند و بتوانند نیازهای روزمره خود را در سفرهای خارجی و یا در برخورد با مردمان سایر کشورها برآورده سازند.

آموزشگاه زبان فرامهر همیشه پیگیر این موضوع بوده است که با تلاشی مستمر در امر آموزش در خدمت زبان‌آموزان باشد تا با انجام این مأموریت بزرگ گامی در راستای ارتباط آسان‌تر، تمامی اقوام و ملل جهان برداشته باشد. در دهکده جهانی امروزه دانستن زبان‌های مختلف برای برقراری ارتباط امری اجتناب‌ناپذیر است. این ارتباط برای بقای نوع بشر و برای حفظ زمین، این میراث ارزشمند مشترک، امری ضروری است.

فرامهر پیوسته بخشی از درآمد خود را به آموزش رایگان و امور عام‌المنفعه اختصاص می‌دهد. ما با برگزاری کارگاه‌های رایگان و ارائه دوره‌ها با تخفیفات ویژه در جهت برقراری عدالت اجتماعی گام برمی‌داریم. مؤسسه فرامهر با رعایت اصول اخلاقی در کنار استانداردهای آموزشی، می‌کوشد تا با بهترین نوع آموزش برای رسیدن به صلح جهانی و حفظ محیط‌زیست گام بردارد. شما عزیزان نیز با حمایت از ما و شرکت در دوره ها و کلاس‌های آموزشی در این مسیر همراه ما هستید.