آقای حسین منوچهری

درباره من

فوق لیسانس آموزش FLE دانشگاه اصفهان.
لیسانس ادبیات و زبان فرانسه دانشگاه بوعلی همدان.

سابقه شغلی:

  • کمک کتابدار IFRI (ایران_تهران)
  • ۱۳ سال سابقه تدریس زبان فرانسه
  • مدرس فرانسه در مرکز زبان فرانسه تهران (CLF)
  • مدرس فرانسه در دبستان دی
  • مدرس فرانسه در مؤسسه قطب راوندی
  • مدرس فرانسه در موسسات مختلف و مدرسه‌های زبان
  • مدرس فرانسه دانشگاه بوعلی همدان
دوره های من