خانم حنانه محسنا

درباره من
  • اخذ دانشنامه پایان تحصیلات دکتری در رشته ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
  • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک
  • مدرس زبان فرانسه بخش فرهنگی سفارت ساحل عاج
  • مدرس زبان فرانسه مدرسه راه رشد
  • مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

مقالات چاپ شده:

  • چاپ مقاله در سال ۲۰۱۶ با عنوان Maîtrise du temps chez Colette در مجله Babel در کشور فرانسه
  • چاپ مقاله در سال ۲۰۱۳ با عنوان Les figures du temps à travers quelques de Colette در مجله Alkemie در کشور فرانسه
دوره های من