قوانین و مقررات همکاری با فرامهر

قرارداد ذیل بین مؤسسه ترجمان فرازبان نوین (با نام تجاری فرامهر) در ایران به شماره ثبت 1880 از وزارت ارشاد اسلامی که در این قرارداد به اختصار مؤسسه نامیده می شود و همکاران فرامهر برای انجام ترجمه یا ویراستاری که از این پس مجری نامیده میشوند به شرح زیر منعقد می گردد. مجری صرفاً اجرا کننده سفارشات به صورت موردی می باشد بنابراین اطلاع وی از مفاد قرارداد و آغاز به کار وی به مفهوم پذیرش قرارداد بوده و شروع به کار با موسسه به منزله پذیرش بی قید و شرط مفاد این قرارداد است.

بند یک: موضوع قرارداد

به موجب این قرار داد انجام امور مشخص زیر به عهده متعهد می باشد.

 1. خدمات ترجمه یا ویرایش مکتوب متون،مقالات و کتب
 2. تایپ،صفحه بندی و ارسال آنها به شرح فایل راهنما

بند دو: مدت قرار داد

از تاریخ روز شروع همکاری که در صورت رضایت کارفرما به مدت نامحدود تا تمایل ایشان یا قطع همکاری ادامه خواهد داشت.

بند سه: حق الزحمه انجام کار

حق الزحمه هر پروژه در صورت تحویل به موقع معادل شصت درصد و در صورت تحویل پس از مهلت پروژه معادل چهل درصد مبلغ دریافتی از مشتری است.

تبصره یک: مبلغ دریافتی از مشتری طبق تعرفه درجه پروژه ضرب در تعداد کلمات ادعا شده توسط مشتری محاسبه میشود.

تبصره دو: در صورتی که با توجه به مهلت تعیین شده توسط مشتری تعداد کلمات قابل پردازش بیشتر از 1500 کلمه در هر روز باشد سی درصد مبلغ اصلی بابت فوریت پروژه به مبلغ دریافتی اضافه میگردد.

بند چهار: نحوه و زمان پرداخت

وجوه پرداختی موضوع ماده سه به اعتبار مجری افزوده شده و هر ماه از طریق بانکداری اینترنتی بانک ملت به حساب اعلام شده مجری واریز شده و از طریق ایمیل و تلگرام اطلاع رسانی خواهد شد.

تبصره:در صورت نارضایتی مشتری و عدم امکان جلب رضایت مشتری توسط مجری، با توجه به اینکه خدمات مؤسسه دارای گارانتی بازگشت وجه می باشد مبلغ پروژه به مشتری مسترد و از حساب مجری کسر خواهد شد.

بند پنج: تعهدات مجری

 1. مجری تعهد می نماید مطابق شرح وظایف، مقررات وضوابط نسبت به انجام موضوع بند یک اقدام نماید.
 2. عقد قرارداد، تعهد استخدامی و بیمه برای مؤسسه ایجاد نمی نماید.
 3. مجری موضوع قرارداد را خود انجام داده و حق واگذاری به اشخاص ثالث را ندارد.
 4. مجری در طول مدت قرارداد و پس از آن مجاز به افشا یا بکار بردن اسرار، مدارک، آمار و اطلاعات مربوط به امور جاری و عملیاتی مؤسسه نخواهد بود.
 5. مجری ملزم به رعایت مقررات کاری و موارد ابلاغی است.

بند شش: سایر موارد

الف) انعقاد این قرار داد صرفاً به منظور انجام موضوع بند یک توسط مجری می باشد.

ب) چنانچه مجری هریک از تعهدات این قرارداد را رعایت ننماید و این امر به تشخیص ناظر قرارداد محرز گردد مؤسسه حق خواهد داشت قرارداد را یک طرفه فسخ نماید و مجری باید خسارت وارده مربوط به اسناد و مدارک را به تشخیص مؤسسه تحویل نماید و در این خصوص دارای مسئولیت مدنی بوده و حق اعتراض در خصوص نحوه تشخیص و میزان خسارت وارده را ندارد.

ج) این قرار داد پس از پایان مدت آن از سوی هریک از طرفین قابل فسخ خواهد بود ولی در حین اجرای آن نیز می توان با توافق طرفین این قرار داد را فسخ نمود. مشروط بر اینکه این تصمیم یک ماه قبل به طرف مقابل اعلام شده ونسبت به انجام تسویه حساب طرفین اقدام شده باشد.

بند هفت: ناظر قرار داد

خانم مریم امینی مهر به سمت مدیر عامل، به عنوان ناظر بر حسن اجرای قرار داد تعیین می شود و بر کلیه مراحل اجرای قرار داد نظارت داشته و هرگونه پرداخت نیز منوط به تأیید ناظر می باشد.

قرارداد استخدام افراد برای انجام ترجمه یا ویراستاری مشتمل بر 7 بند و تبصره های مربوطه است. شرایط و ضوابط کاری نیز در ذیل درج شده است.

شرایط و ضوابط کاری

این توافقنامه دربرگیرنده شرایط و ضوابطی است که همواره و در تمامی شرایط بر همکاری بین مؤسسه فرامهر و مترجمین، ویراستاران، و سایر همکاران مجموعه برقرار است. این شرایط و ضوابط معیار عملکرد، تصمیم گیری در مواقع بحران، و تعامل مرکز با مجری، و بالعکس خواهد بود. کلیه همکاران با آغاز همکاری و همواره با پذیرش هر پروژه، رسماً شرایط و ضوابط همکاری را پذیرفته، به آن پایبند بوده، و مسئول عملکرد خود می باشند.

1. تعرفه همکاری

تعرفه مبلغ توافق شده بین طرفین برای پرداخت به ازای کلمه و مطابق با ضوابط و شرایط همکاری می باشد. این مبلغ در قرارداد و خلاصه سفارش ارسالی قید می گردد.

2. دیرکرد

تذکر: از آنجایی که عذر شخصی برای مشتری پذیرفته نبوده و موضوعیت ندارد، پیشنهاد می شود همکارانی که به هر دلیل (نقص فنی، بیماری، کسالت، ناراحتی های روحی، سفر پیش رو، رویداد مهم پیش رو (ازدواج، سفر) و غیره) نخواهند توانست کار را در نهایت کیفیت مورد انتظار از ایشان و در زمان مقرر تحویل نمایند، جداً از پذیرفتن پروژه خودداری نمایند، تا مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

تبصره: عدم پذیرش بدون عذر موجه و مکرر باعث محدودیت همکاری خواهد شد.

تبصره: مجری موظف است در صورت نیاز به مرخصی، مراتب را حداقل ۷۲ ساعت قبل به مؤسسه اطلاع دهد.

3. ترجمه غیرتخصصی

ترجمه غیر تخصصی عبارتست از عدم بکارگیری فنون ترجمه و ترجمه تحت اللفظی و غیرعلمی عبارات و جملات پروژه محوله می باشد. کلیه مترجمین موظفند برای ترجمه متون تخصصی از لغت نامه ها و دیکشنری های تخصصی موجود (چاپی و آنلاین) بهره گرفته تا ترجمه ای در خور ترجمه تخصصی و اعتبار علمی و کیفی این مرکز نزد مشتریان آن ارائه دهند.

در رابطه با واژگان تخصصی مشکوک، کلیه همکاران مجری موظفند ترجمه آنچه در خصوص آن شک دارند را نوشته و واژه انگلیسی یا فارسی آنرا در پرانتز کنار آن قرار داده و کل عبارت ترجمه و کلمه اصلی را قرمز نموده و یا هایلایت نمایند.

مصادیق منجر به لغو پروژه عبارتند از:

• اشتباهات مکرر در ترجمه لغات

• بی توجهی، سهل انگاری، و ترجمه مکرر لغات به شکل لغات مشابه و هم شکل

• ترجمه تحت اللفظی متون تخصصی

• عدم درک مطلب به صورتیکه بتوان عدم تسلط مجری بر موضوع در متن شناسایی کرد

4. ترجمه غیرحرفه ای و غیرمسئولانه

ترجمه غیرحرفه ای عبارتست از سهل انگاری در ترجمه، جاافتادگی، ایرادات نگارشی و املایی مکرر، خلاصه سازی و بکارگیری عبارات غیرمرتبط به جای واژگان به کار برده شده در متن اصل می باشد.

5. ترجمه ماشینی، دزدی ادبی و Copy-Paste

ترجمه در این مرکز توسط انسان انجام می شود و هرگونه ترجمه ماشینی یا ترجمه به کمک ماشین (ترجمه توسط ماشین و ویراستاری توسط انسان) غیر مجاز و ممنوع است، چراکه مشتری خود می تواند از مجری های ماشینی نظیر Google Translate استفاده کند، و نیازی به مرکز ترجمه و مترجمین آن برای این کار ندارد. دزدی ادبی یا Copy-Paste متن ترجمه شده مشابه از مطالب مرتبط با موضوع ترجمه به واسطه کپی برداری از مطالب ترجمه شده دیگران در اینترنت و سایر جاها از لحاظ اخلاقی، شرعی، و قانونی مردود می باشد.

چنانچه مواردی از این قبیل ولو کوچک و ناچیز مشاهده شود، پس از اثبات موضوع همکاری به صورت یکطرفه لغو و کلیه حق الزحمه های پرداخت نشده مجری خاطی به دلیل خدشه وارد کردن به اعتبار مؤسسه لغو خواهد شد و همکار خاطی حق هیچگونه اعتراضی ندارد.

6. آنچه باید ترجمه شود

 1. به طور پیش فرض هرآنچه در متن وجود دارد نه محدود به محتوای اصلی، چکیده، کلیدواژه ها، نام و اطلاعات نویسندگان، پاورقی ها، بالانویس جداول، زیرنویس تصاویر، و توضیحات متنی زیر یا بالای تصاویر و محتوای جداول (محتوای متنی و عددگذاری صحیح) باید ترجمه شوند، مگر غیر از آن در شرایط اختصاصی پروژه ذکر گردد.
 2. منابع (References)، قدردانی (Acknowledgements)، به طور پیش فرض ترجمه نمی شوند، مگر اینکه در شرایط اختصاصی پروژه مراتب خواسته شده باشد. همچنین، اطلاعات ژورنال و کپی رایت مقالات، فاقد ارزش ترجمه بوده و نیازی به ترجمه ندارند.
 3. مجری موظف است فرمول های داخل متن مقاله در متن عیناً کپی پیست نماید.
 4. مجری موظف است منابع (References) را عیناً در پایان متن ترجمه شده، Copy-Paste نماید. تنها درصورتیکه ترجمه منابع مورد درخواست باشد، مراتب در شرایط اختصاصی پروژه درج خواهد شد.

7. درخواست بازبینی

درصورتیکه درخواست بازبینی از سوی مشتری برای پروژه انجام شده ارسال گردد، مجری موظف است در زمان اعلام شده توسط سرپرستی، آنرا مورد بازبینی قرار داده و فایل را طبق دستورالعمل مربوطه ارسال نماید.

8. کنترل کیفی

کلیه مترجمان موظفند پس از اتمام پروژه، یکبار مطالعه کل کار را داشته باشند و هرگونه ایراد و جافتادگی یا خطای احتمالی را برطرف نمایند.

9. شرایط اضطراری:

درصورت بروز شرایط خاص نظیر بیماری، فوت اقوام و حوادث غیرمترقبه علت عدم پذیرش پروژه پیش آید، همکاران می بایست از قبل، مراتب را به اطلاع مؤسسه برسانند.

صفحات مرتبط