پکیج ویدیویی کتاب گرامر آن دیالوگ  سطح مقدماتی

پکیج ویدیویی کتاب گرامر آن دیالوگ سطح مقدماتی
1500000 ریال

شامل سی و دو ویدئو آموزشی با ترجمه دیالوگهای کتاب