کتاب گرامر سوربن فرانسه (دوزبانه)

کتاب گرامر سوربن فرانسه (دوزبانه)
360000 ریال

خرید

این محصول ترجمه کتاب گرامر سوربن با ترجمه مریم امینی مهر است که به صورت مقابله ای ترجمه شده یعنی شما هم متن فرانسه دارید و هم ترجمه فارسی.
شما این کتاب رو هم از طریق سفارش از آدرس سایت بالا میتونید خرید کنید و هم به صورت حضوری به فروشگاه وصال واقع در تهران خیابان انقلاب خیابان وصال مراجعه کنید.