پکیج ویدیویی آموزش تلفظ حروف فرانسه

پکیج ویدیویی آموزش تلفظ حروف فرانسه
1500000 ریال

این پکیج شامل هفت ویدئوی آموزشی همراه با جزوه تلفظ است.