خانم مستانه عابدی

درباره من
  • زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک و ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز
  • CELTA از کمبریج
  • ۱۶ سال مدرس زبان انگلیسی
  • ۳ سال کارمند امور بین‌الملل دانشگاه تهران دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی

سابقه تدریس
– مدرس زبان انگلیسی در موسسات زبان
– شرکت‌ها خصوصی و نفت
– سازمان‌های صدا و سیما، بورس،
– سفارت‌ها

دوره های من